MeOmee**อยากให้ทุกคนมีความรู้และใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องค่ะ เพราะการให้หรือการแบ่งปันกันนั้น ควรจะมีกันอยู่ในใจทุกคนค่ะ... !


Google
 

Wednesday, July 25, 2007

คิดอย่างมีสติและสร้างสรรค์

สิ่งที่ทำให้คนเราแตกต่างกันคือ ขนาดของความคิด ไม่ว่า สุขภาพที่ดีกว่า บุคลิกภาพที่ดีกว่า เงินที่มากกว่า รถที่สวยกว่า บ้านที่ใหญ่กว่า หมายความว่า คนคนนั้นมีความคิดที่ใหญ่กว่า หากเราต้องการจะแตกต่าง และดีกว่า เราต้องไม่คิดเหมือนคนทั่วไป คิดไม่เหมือนคนทั่วไป คิดอย่างไร

ศรัทธา
การคิดอย่างมีศรัทธา เราต้องมีศรัทธาในตนเองว่าเรานั้นสามารถทำได้ แล้วเราต้องทำ หากเราเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จ เราก็จะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าเราเชื่อว่าเราไม่มีวันประสบความสำเร็จ เราก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเราจะคิดอะไร เราคิดถูกเสมอ นั่นเป็นความมหัสจรรย์ของความคิด ตอนนี้อยู่ที่ตัวเราแล้ว ว่าเราอยากจะให้ตัวของเราเป็นอย่างไร เมื่อเราย้ำเตือน เราเชื่อว่าเราทำได้ พลังความคิดจากตัวเราก็จะเกิด วิธีที่จะทำเพื่อให้เกิดผลก็จะเกิดขึ้นเอง ความศรัทธาอย่างแรงกล้า จะกระตุ้นจิตใจให้หาหนทางและวิธีการ ที่จะทำให้ตัวเราเชื่อ ว่าเราทำได้แน่ ๆ

คนทั่วไปหวังที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จ อยากมีอิสรภาพทางการเงิน แต่ ไม่เชื่อว่าตนเองจะทำได้ เมื่อไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้ ก็จะไม่ขวนขวายดิ้นรนและเมื่อตัวเองไม่เชื่อตัวเอง คนอื่นก็ไม่เชื่อ พลังมหัสจรรย์ก็ไม่เกิด ความเชื่อ สร้างพลังที่จะทำ

บางครั้งการที่เรามองคนอื่นเป็นแบบอย่าง การนับถือ เรียนรู้ สังเกต ศึกษา เป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าคิดว่าเราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เท่าเค้า ต้องคิดว่าเราทำได้ ไม่ต้องหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเอง ว่าที่ฉันทำไม่ได้ เพราะไม่มีโอกาสดี ๆ อย่างเค้า ฉันทำไม่ได้เพราะฉันไม่ฉลาดเท่าเค้า ฉันทำไม่ได้เพราะไม่รู้จักใคร เพราะนั่นเป็นความเชื่อที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ แต่ต้องเชื่อว่า ตนเองเก่งทำได้ และมั่นใจว่าเอาชนะแบบอย่างของเราได้ จงเชื่อว่าเราไม่เป็นสองรองใคร และมีคุณค่ามหาศาล และสามารถทำงานใหญ่ได้ เพราะการที่เรามั่นใจ มันจะแสดงออกมาทาง ท่าทางบุลิกลักษณะ การเข้าสังคม ความคิดหรือทัศนคติ เมื่อเราเชื่อว่าเราทำได้ เราก็จะมีความคิดริเริ่มที่ทำอะไรที่แปลกใหม่

เลือกเอาระหว่าง ฉันทำไม่ได้ และ ฉันทำได้ ถ้าหากเรามัวแต่กังวลถึงจุดอ่อนของตัวเอง ดูถูกตัวเองว่า ฉันไม่ฉลาด ฉันไม่เก่ง ฉันสุขภาพไม่ดี เราก็จะเลือกทำในส่วนที่เล็ก ๆ และไม่สำคัญ และนั่นเองทำให้ เราก็จะเชื่อว่าตัวเองไม่ได้มีคุณค่า เหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป และก็ไม่มีวันที่เราจะกล้าลุกขึ้นมา แล้วทำในสิ่งที่จะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ

วิธีที่จะช่วยให้ง่ายมากขึ้นก็คือ การการเชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จก็คือ วิเคราห์ตัวเองว่ามีอะไรในตัวเองที่ดี จงฉลาดและเรียนรู้ที่จะคิดเพื่อให้ตัวเราเองประสบความสำเร็จ เชื่อว่าเราต้องประสบความสำเร็จ

Tuesday, July 24, 2007

อิสภาพทางการเงิน เริ่มต้นได้ด้วยความคิดของเรา


เราทุกคนเกิดมาย่อมอยากอยู่ดีมีสุข ทำไมมนุษย์ถึงมีความแตกต่างกันมากนัก บางคนยากจน บางคนฐานะปานกลาง และบางคนร่ำรวย เป็นมหาเศรษฐี สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกัน เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ภายในตัวของเรา นั่นคือ ความคิด หรือ ทัศนคติ ของเรา มันเริ่มต้นจากตัวเราจริง ๆ

เป้าหมายชีวิตของข้าพเจ้าคือ มีอิสรภาพทางการเงิน จึงหาวิธีที่จะมีเงินให้ได้มาก ๆ เริ่มต้นก็ขยันอย่างไร้ทิศทาง ทุ่มเต็มที่กับ แนวคิดที่ว่าเราต้องประสบความสำเร็จให้ได้แต่ พลังก็มีจำกัด จึงต้องหาวัตถุดิบทางความคิด ต้องหาหางเสือให้กับเรือของตัวเอง ด้วยอุปนิสัยส่วนตัว เป็นคนเจ้าความคิด ชอบคิดนั่นคิดนี่ แต่ไม่เคยทำสำเร็จ จนมาพบผู้คนหลากหลาย คนที่ประสบความสำเร็จ ได้อ่านหนังสือ ที่แนะนำ ให้เราเดินไปได้ถูกทาง และ ไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อุปนิสัย ความคิดก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆในแนวทางที่ดีขึ้น

วันนี้จะไม่บอกแนวทางทำเงินที่ชัดเจน เพราะทุกคนก็จะมีแนวทางที่เป็นของตัวเอง เรารบกันต่างเวลา ต่างสถานการณ์ แต่มั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางเป็นแรงบันดารใจให้ผู้ที่อ่านสามารถค้นพบวิถีแนวทางประสบความสำเร็จที่เป็นของตนเอง

ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างแนวทางของตัวเอง ที่มีเป้าหมายมีอิสรภาพทางการเงิน เป็นส่วนใหญ่

หากถามว่าทำไมถึงอยากมีอิสรภาพทางการเงิน อาจจะเป็นเพราะทนไม่ไหวที่ตัวเองต้องวนเวียนอยู่กับความล้มเหลวทางการเงินตลอดเวลา มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความไม่มั่นคงในชีวิตไม่มีเงินเก็บสำหรับอนาคต ไม่มีเงินออมที่จะไว้ใช้ยามที่เจ็บป่วย มีความทุกข์ทรมานทางจิตใจกับการที่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้ในแต่ละเดือน ถึงแม้จะไม่ถึงขั้นอดอยาก แต่ก็รู้สึกอึดอัดในช่วงต้นเดือนและปลายเดือน มองดูเงินที่ผ่านเข้ามาในมือ และ ผ่านออกไปอย่างรวดเร็ว โดยมิได้ชื่นชมได้นาน ทั้งที่เงินเดือนของเราก็ขึ้นทุกปี แต่ก็ดูเหมือนว่า ความต้องการก็ไม่เคยจะเพียงพอเลยซักครั้ง มีเรื่องที่จะต้องใช้ มีเรื่องที่จะต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลา เคยเปรียบเทียบกับคนที่เงินเดือนน้อยเพียงแค่ 5,000 บาท แต่คนเหล่านั้นก็อยู่ได้อย่างมีความสุข มีเฟอร์นิเจอร์ มีรถ มีบ้าน มีทุกอย่างที่ต้องการ เมื่อความรู้สึกแย่กับตัวเองมีมากขึ้น ก็กลับมานั่งคิดคนเดียวว่าเราจะทำอย่างไรได้ ทำงานพิเศษ เวลาก็ไม่มีที่จะทำ จะขอเงินเดือนเพิ่ม ก็คิดว่าเรามีความสามารถมากพอแล้วหรือที่จะไปขอเงินเดือนเพิ่ม จะลงทุนทำธุรกิจ ก็ไม่มีทั้งเงินหรือเวลา สิ่งเหล่านี้ฝังใจเรื่อยมา คิดอยู่ตลอดเวลา ว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีอิสรภาพทางการเงิน

วางเป้าหมาย แผนที่ชีวิต
สิ่งแรกที่ต้องทำคือ เราต้องสร้างเป้าหมายของเราขึ้นมาให้ชัดเจน หากต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน ก็ให้วาดภาพว่าจะเป็นอิสรภาพทางการเงินแบบไหน ซึ่งอาจจะเป็น การได้เดินทางท่องไปในโลก ไปยังที่ต่าง ๆ ทั้งที่ดูหรูหรา หรือเข้าไปในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ดูธรรมชาติ ริมธารใส มีหยดน้ำที่เกาะตรงปลายหญ้า บนพื้นสีขาวที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ มีคนที่รู้ใจอยู่เคียงข้าง ยืนสนทนาเรื่องปรัชญาชีวิต โดยไม่ต้องทุกข์ร้อนกับโลกภายนอก ใช้ชีวิตโดยไม่มีเงินมาคอยควบคุมชีวิต หรือ มีใครมามองด้วยความเย้ยหยันในความไร้ค่า ไร้ประสิทธิภาพของเรา สามารถมีสิ่งของหรือเงินตราไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก สามารถให้โอกาสแก่คนอื่น ๆ ได้

เมื่อเราตั้งเป้าหมายเรานี้แล้ว ให้ย้ำเตือน ตัวเองอยู่เสมอ ถึงเป้าหมายขอเรา ระลึกถึงทุกครั้งที่มีโอกาส ให้ความสนใจในเป้าหมายของเราอย่างสม่ำเสมอ การที่เราทำแผนที่ชีวิต หรือเป้าหมายของเราให้เห็นเป็นรูปภาพ เราก็จะนึกถึงเป้าหมายของเราได้ง่ายขึ้น เราอาจจะตัดเอารูปของเรา มาใส่ไว้ท่ามกลาง บ้านที่เราอยากได้ เงินที่เราอยากมี หรือแม้กระทั่งเมืองที่เราอยากเป็นเจ้าของ สถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากเป็น การทำเช่นนี้ก็เป็นการทุ่นแรงทางความคิดให้เราคิดถึงที่เราอยากจะเป็น อยากจะทำได้ง่ายกว่าเดิม

สิ่งที่เราถูกสอนกันมาก็คือ ให้พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี แต่บางครั้งการคิดเช่นนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการตั้งเป้าหมายด้วยเข้าใจผิด การพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี คือ การมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่สามารถคิดถึงสิ่งที่ดีกว่า เราอยากจะมี อยากจะประสบความสำเร็จ อยากมีอิสรภาพทางการเงิน มิใช่ เราไม่ได้พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ เรามิได้ไขว่คว้า หรือทะเยอทะยานเกินตัว แต่ เรียกว่า การที่เรายอมให้ พลังธรรมชาติไหลผ่านเข้าตัวของเรา ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ อย่างสมดุล


ขอบคุณและให้อภัย
ฟังดูอาจจะดูงง ว่า ธรรมชาติสมดุล มันเกี่ยวข้องอะไรกับการตั้งเป้าหมาย อยากจะให้เราคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

บางครั้งเรายังโทษคนอื่น ยังโทษสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของเรา ที่ทำให้เราอยู่ ณ ปัจจุบัน ทำให้เราเหมือนติดอยู่ในมุมมืด ไม่สามารถที่จะโผล่หัวของเราออกมาเพื่อรับกับความโชคดี หรือ สิ่งดี ๆ ในชีวิตได้ เมื่อเราไขว่คว้า เราจะไม่ได้อะไรเลย ถ้าหากเรา ไม่ได้รู้สึกเป็นสุขในชีวิต

สิ่งที่จะแก้ไขความรู้สึกนี้ได้ก็คือ ให้เรายกโทษ กับคนที่ทำกับเรา ขอบคุณ และ ให้อภัย ฟังแล้วอาจจะดูง่าย แต่บางคนอาจจะทำยาก เราจะขอบคุณและให้อภัยได้อย่างไร ในเมื่อ มีคนที่จ้องจะทำร้าย และรุกราน เพื่อทำให้เราล้มลง ปัญหาครอบครัว ปัญหาการทำงาน ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านความสัมพันธ์ และปัญหาด้านอื่นอีกมากมายและที่สำคัญ ปัญหาไม่ได้มาจากตัวเรา เป็นปัญหาจากคนอื่น เราไม่สามารถควบคุมได้ หลายคนอาจคิดในใจ

สิ่งแรกที่เราต้องทำหากต้องการที่จะแก้ปัญหาคือ ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกสิ่งที่เกิดอาจจะด้วยตัวคุณเองหรือสิ่งภายนอก ให้ลืมมันไป ไม่ต้องโทษใครหรืออะไรที่ทำให้เกิด สิ่งที่เราต้องทำคือ ขอบคุณ หาข้อดีที่เรื่องนี้ได้เกิดขึ้น วันหนึ่งเราอาจถูกไล่ออกจากงาน เพราะ บริษัทกำลังกำลังจะปิดตัว และต้องการลดคนที่มีคุณค่าน้อยที่สุดขององค์กร ให้เราขอบคุณ เพราะคุณได้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองอยากทำ ไม่ว่าจะเรียนต่อ หรือ ได้โอกาสหางานใหม่ที่ดีกว่าเดิม ขอบคุณที่บริษัทให้โอกาสได้เรียนรู้งานที่ผ่านมา เพื่อเป็นต้นทุนในการสร้างธุรกิจของตัวเอง คุณก็ได้ทำสิ่งที่คุณอยากจะทำแต่ไม่มีเวลาเพราะมัวยุ่งแต่กับงานของบริษัทซะที การที่เราได้รู้สึก และคิดแบบนี้ เราจะรู้สึก ที่จะให้อภัยได้ง่ายขึ้น การไม่ให้อภัย ก็เปรียบ เสมือน ที่เราดื่มยาพิษ และหวังที่จะให้คนอื่นตาย แต่ความจริงแล้ว เป็นเราเองต่างหากที่ต้องตาย

โปรดจำไว้ ว่าหาเหตุผลที่จะขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ทุกวัน และ คุณจะหลุดจากความรู้สึกที่ย่ำแย่ทั้งหลาย และ เป็นอิสระที่จะคิดที่จะทำอะไร ได้อย่างมีสติ และมีความสุขมากขึ้น และชีวิตของเราก็จะเกิดการสมดุล เสมือนการที่เราทรงตัวอยู่บนคาน ไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องหลัง มีแต่ไม้คานทรงตัว ไม่มีอะไรมาเป็นภาระที่จะดึงรั้งให้เราตกลงจากคาน สิ่งที่คุณต้องกังวลเป็นอย่างเดียวคือ ทำอย่างไรให้ไปสู่จุดหมายปลายทาง หรือเป้าหมายให้สำเร็จเพียงเท่านั้น

มิเช่นนั้นก็เหมือนกับการที่เราปิดกั้นตัวเอง ไม่ให้ได้พบกับสิ่งที่ดี ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต แต่หากเราเปิดความรู้สึก ปล่อยสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกหนักอื้ง ให้วางลง และพร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เหมือนกับแก้วที่ว่างเปล่า พร้อมที่จะรับสิ่งดี ๆ ให้ไหลผ่านกายของเรา เป็นการยินยอมให้สิ่งต่าง ๆ ได้เกิดขึ้น เราก็จะอยู่เหนือปัญหา และสามารถขบคิดได้อย่างมีสติ

Sunday, July 15, 2007

การใส่ Video ไว้ใน Blogger

มีเพื่อน ๆ ที่คุยกันในเอ็มคอมเมนต์มา ถามว่าถ้าอยากจะใส่วีดีโอ ลงในบทความ ทำอย่างไร ก็หลังจากที่ MeOmee เขียนเ่ล่าไว้ใน ตอนหนึ่งของ Siamblogspot มาติดรูปให้บลอกกันดีกว่า ก็ยังนึกค้าง ๆ คา ๆ อยู่ค่ะว่า เอเราจะเขียนเรื่องนี้ดีมั้ยนะ แต่พอดีมีผู้ร้องขอ ได้ค่ะได้ MeOmee เลยจัดให้ค่ะ
ตอนแรกเขียนเอาไว้ใน Siamblogspot เรียบร้อยแล้ว แต่ก็เอามาไว้ใน รวมมิตร MeOmee ด้วยค่ะ

ขั้นแรกเราต้องมี โค๊ดก่อนค่ะ เว็บไซด์วีดีโอที่รับฝากไฟล์ไฟล์หรือ มีวีโอก็มีมากมายเชียวหล่ะค่ะ MeOmee ได้เก็บรวบรวมไว้ที่นี่ค่ะ แชร์วีดีโอ
มันเยอะเหลือเกินไม่รู้าจาใช้อันไหนดี แต่ที่ใช้บ่อย ๆ ก็เห็นจะเป็น Google VeDeo เมื่อเข้าไปที่หน้าเพจก็จะเป็นรูปหน้าเว็บไซด์เป็นอย่างนี้ค่ะในกรณีถ้าหากเราต้องการเอารูปของเรามาใส่ในบทความ ก็เตรียมวีดีโอไว้ ให้แน่ใจว่าเก็บไฟล์วีดีโอไว้ที่ไหน ก็ทำกาีรคลิกที่ Upload Your Videos ทาง Google Video จะให้เรา Login เพื่อใช้งานแต่ว่าเราต้องมี Account หากใครมี อีเมล์ Gmail ก็สามารถ Login ได้เลยค่ะจากนั้นก็ทำการอัพโหลวีดีโอของเราได้ตามต้องการค่ะ ทางเว็บไซด์จะขึ้นหน้าเพื่อให้เรากรอกรายละเอียดและอัพโหลดรูปดังนี้ค่ะ กรอกเสร็จแล้วอย่าลืมคลิก เครื่องหมายถูกตรง I agree to upload terms and Condition ก่อนที่จะคลิก Upload Video นะคะจากนั้นก็รอ รอ รอ เพื่อให้ วีดีโอของเราทำการอัพโหลดขขึ้นไปที่ Google Video

หรือหากเราไม่มี Video เป็นของเราเอาเราจะเอาวีดีโอที่เพื่อน ๆ อัพโหลดไว้มาใส่ในบลอกเราก็ยังได้ค่ะ เมื่อเข้าไปเลือกวีดีโอที่เราต้องการ แล้วชอบอยากจะเก็บไว้ในบลอกของเราก็สามารถทำได้โดยแล้วคลิกต่อไปที่

ได้โค๊ดก็เอามาใส่ในบลอกของเรา


โค๊ดที่ได้ ให้เราปรัับเป็น แ้ก้ไข Html ก่อน ค่ะ แล้วนำโค๊ดเอาไปวางตรงจุดที่เราต้องการ เพื่อให้แสดงวีดีโอ


เท่านี้เราก็ได้วีดีโอไว้มาเชยชมเป็นการส่วนตัวแล้วค่ะ เป็นไงคะ ยากหรือป่าว ลองทำดูนะคะ


Friday, July 6, 2007

เกี่ยวกับการสมัคร Affiliate Amazon

สวัสดีค่ะ
เรามาดูซิว่าเราจะสมัคร Affiliate Amazon ได้อย่างไร
ได้ข้อมูลมาจาก อ. อ้อค่ะ MeOmee ย่อมาให้ดู แต่ของ อ.อ้อจะมีรูปภาพด้วยค่ะ

1.เข้าไปที่ http://www.amazon.com จากนั้นเลื่อน scroll bar ลงด้านล่าง แล้วคลิกลิงค์คำว่า Join Accsociates
2. จากนั้นคลิกปุ่ม Join Now
3. กรอกอีเมล์แอดเดรสของท่านลงไป จากนั้นเลือก No, I am a new custumer
4. แล้วคลิกปุ่ม Sign in using secure server ดังรูป
5. ขั้นตอนนี้จะปรากฏอีเมล์แอดเดรสที่ท่านได้กรอกไปแล้ว จากนั้นให้กรอกชื่อ-สกุล และช่อง try it again
6. ให้กรอกอีเมล์แอดเดรสอีกครั้ง แล้วเลือกเดือนเกิดและวันเกิด
7. ทำการใส่ password ลงไปและยืนยัน password เดิมอีกครั้ง
8. ในช่อง Payee Name : ให้ใส่ชื่อผู้รับเช็ค (เรา) จากนั้นก็กรอกที่อยู่ให้ละเอียด
เวลาได้รับเช็คจดหมายจะได้ส่งถึงบ้านไม่ผิดพลาด
9. ZIP or Postal Code : กรอกรหัสไปรษณีย์ แล้วเลือกประเทศ
10. Phone Number: กรอกเบอร์โทรศัพท์
11. Contact same as Payee : เลือก Yes (เลือกที่อยู่เหมือนกับผู้รับเช็ค)
12. จากนั้นข้ามมากรอกรายละเอียดเว็บไซต์ส่วนตัวของเรา
13. เลือกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แล้วคลิกปุ่ม Continue
14. Your payment method หัวข้อนี้สำคัญมาก ให้เลือกรับเป็นเช็ค (ขั้นต่ำในการสั่งจ่ายเช็คคือ 100$)
15. ทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว คลิก check box เพื่อตกลงยินยอมรับเงื่อนไขต่างๆ จากนั้นคลิกปุ่ม Continue
16. เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะปรากฏหน้าจอแสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งแจ้ง Associates ID ดังรูป

เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างร้านค้าในอเมซอนได้แล้ว

ต่อไปเป็นการสร้างร้านค้า Amazon มีการพูดถึงร้านค้า Amazon ที่นี่ makemany.com ด้วยค่ะ

ถ้างั้น MeOmee สอนวิธีสร้างร้านค้า Amazon Store ดีกว่า
ค่ะ เมื่อเรา log in เข้าไป ใน Amazon Assosiate ก็จะไปเจอหน้าตาเว็บแบบนี้ค่ะ ให้เราคลิกเลือก Build Linkก็จะมี รูปแบบ Link สาระพัดให้เราเลือก แต่ MeOmee ขอแนะวิธีเอาลิงก์มาติดแบบ Omakase Links ในรูปแบบ หน้าบลอก siamblogspot.blogpsot.com นะคะ เพราะว่าคุณ For life insurance ถามมา หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ค่ะปรับแต่ง ว่าเราต้องการ โฆษณาแบบไหน ขนาดเท่าไหร่ ได้เลยเลย

เมื่อเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาโค๊ดมาใส่ในหน้าบลอกของเราได้เลยค่ะGoogle Alert ช่วยเราให้ Alert ทันเหตุการณ์

สวัสดีค่ะ วันนี้ MeOmee มีเรื่อง Google Alert มาฝากค่ะ

ตอนแรกคิดว่าเคยพูดถึงแล้ว ใน About Google Tools (T) แต่กลับไปหาไม่ยักกะมีแฮะ ก็เลยขอกล่าวถึงซักหน่อย Google Alert เป็นอีกเครื่องมือ ที่ MeOmee ชอบใช้ เพราะอย่างอย่างว่า Comunitation ของ blogger มันค่อนข้างจะซับซ้อน มาถึงบัดนี้ MeOmee ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่า คนที่เ้ข้ามาในเว็บหลักที่ ที่ใช้หาเงินของ MeOmee ตั้งใจอัพเดตมันมาได้ไง เพราะเวลาอัพเดตที 3-4 เรื่อง คนจาเข้ามาดูเยอะมาก และที่สำคัญ ไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่ มี ประเทศอเมริกา แคนนาดา ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ MeOmee มุ่งหวังให้เข้ามาโดยเฉพาะ ถึง แม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะมาจากประเทศไทยก็เถอะ 5555+ (สงสัยจะเป็นตัวเองทั้งนั้น ที่เข้ามา)

แต่นั่นมิใช่เรื่องที่ MeOmee จะกล่าวในวันนี้นะคะ วันนี้จาคุยถึงเรื่อง Googe Alert ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้ MeOmee ทันข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ว่าใครอัพเดตเรื่อง ที่ MeOmee กำลังสนใจ และ ติดตามอยู่ เราจะทำอะไรก็ต้องรู้เขารู้เราใช่ม้า รบ100 ครั้ง ชนะซักครั้งก็ยังดี หรือมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเราก็สามารถเอาข้อมูลมาใส่ในเวบบล้อกเราได้ หรือปรับปรุงบลอกของเราได้ ไม่ใช่งมแต่บลอกของเรา ไม่ไปดูคนอื่นบ้าง ก็เหมือนการที่เราทำตัวเป็นเต่า อยู่ในกะลา (ไม่อยากเป็นกบ) แต่ที่แน่ ๆ ถ้าหากเจอประเภทบลอกเหมือนกันกับเรา ก็เข้าไป Commment ฝาก Link เว็บบลอกเราไว้ซะเลย อย่างที่ทราบแล้วเบื้องต้น เกี่ยวกับ SEO ถ้าเราได้ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ประเภทเดียวกับเรา ลิงก์ที่เราได้ย่อมมีคุณภาพ อิอิ นี่ก็คือประโยชน์ของ Google Alert ที่ MeOmee คิดว่าน่าจะช่วยเพื่อน ๆ ผู้สนใจหาเงินออนไลน์ได้บ้างนะคะ

เอาหล่ะเมื่อทราบประโยชน์แบบนี้แล้ว ถ้าหากสนใจจะทดลองใช้ เราก็เข้าไปสมัครได้เลยค่ะ ที่นี่ Google Alert

วิธีสมัครก็ง่าย ๆ เพียงเรามี Account Google ก็เรียบร้อยโรงเรียน MeOmee เลยค่ะ เมื่อ Log In เ้ข้าไปแล้ว ก็จะไปเจอปุ่มนี้


เมื่อคลิกเ้ข้าไป ก็จะมีช่องสำหรับใส่ Keyword คำที่เราต้องการจะให้เตือนเวลาที่มีข้อมูลเกิดขึ้น จากนั้นก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกว่าอยากจะได้ข้อมูลแบบไหน แบบข่าว แบบเว็บ แบบบลอก แบบกรุ๊ป หรือ โลภมากอยากได้ทั้งหมดเหมือน MeOmee ก้ได้เลยค่ะ แต่ระวังข้อมูลมันจามาเยอะจนอ่านไม่ทันก็แล้วกันนะคะ จากนั้น ก็จะมีให้เลือกว่า จะให้ข้อมูลส่งถึีงเราอย่างไร วันละ 1 ครั้ง ทุกครั้งที่เกิดขึ้น หรือ ทุก 1 สัปดาห์ เมื่อเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Create Alert เท่านี้ ข้อมูลก็จะส่งทาง Email ของเรา ตามที่เราได้ตั้ืงไ้ว้ค่ะ และเราสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาที่ต้องการเลยทีเดียว

หรือหากเราไม่ต้องการให้ข้อมูลส่งมาที่ Email ของเราเป็นปกติ เราก็สามารถไปค้นหาเป็นครั้ง ๆ ไป ตรงหน้าเว็บก็ได้ค่ะ แต่ยังไงก็คงต้องใส่ Email เพื่อให้ google Alert ส่งข้อมูลมาให้เราอยู่ดีค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะ ไม่ทราบว่าเพื่อน ๆ ชอบใจกันบ้างหรือป่าวสำหรับเครื่องมือฟรี หาเงินออนไลน์ อันนี้ ได้ผลอย่างไร Comment มาบอกกันบ้างนะคะ

แล้วพบกันอัพเดตครั้งหน้าค่ะ
MeOmee

Wednesday, July 4, 2007

จะแก้ไขยังไงดี เมื่อบทความที่เราลง แสดงเป็นภาษาฺฺฺฮินดู

สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นบล็อกใหม่ อาจเจอกรณี ที่เราเขียนภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ แต่มันชอบแสดงเป็นภาษาฮินดู อย่างนี้ค่ะ

सिंब्लोग्स्पोत ब्लागस्पाट.कॉम

มันน่ารำคาญใช่มั้ยคะที่ต้องมานั่งลบมานั่งแก้ใหม่ ตอนแรกก้หาวิธ๊แก้นานเหมือนกันค่ะ แต่ในที่สุดก็รู้ ไม่ยากเลยค่ะเพียงเข้าไปที่
การตั้งค่า --------> ขั้นต้น เลื่อนหน้าจอลงมาจะเห็นเจ้าตัวนี้ค่ะให้คลิกเปลี่ยนจากใช่ เป็นไม่ใช่ ค่ะ จากนั้นก็บันทึกไว้ คราวนี้ เวลาที่เราพิมพ์อะไรมันก็จะไม่ปรากฎให้เราเห็นอีกเลยค่ะ

Monday, July 2, 2007

บลอกสร้างภาพ

ช่วงนี้งานยุ่งเยอะแยะไปหมด ไม่ใช่ใครมอบหมายให้ทำอะไรหรอกค่ะ แต่ทำตัวเองให้ยุ่งเอง เพื่อให้บรรลุผลตามสิ่งที่ตัวเองหวังไว้ ไม่มีใครใช้ให้ทำ แต่ทำด้วยใจสมัคร มันก็มีความสุขดีนะคะที่ได้เป็นนายของตัวเอง ผิดพลาดก็ไม่ต้องโทษใคร ก็โทษตัวเองนั่นหล่ะ

ช่วงนี้มีน้อง ๆ เพื่อน ๆ พี่ ๆ หลายคนสนใจและสอบถามวิธี วิถี ทางหาเงินออนไลน์มามากมาย บางเรื่องก็รู้มั่ง ไม่รู้มั่ง ก็ตอบ ๆ หรือไม่ก็แนะนำแหล่งหาข้อมูล บางท่านมี่ไม่ได้ตอบก็อย่าพึ่งงอน โกรธ MeOmee นะคะ และที่ไม่ได้ตอบไปบ้างเพราะ อยากไปหาความรู้มาตอบให้เอง ยังไงก็รอหน่อยนะคะ

ช่วงนี้มี่ก็ทำตัวเป็นประโยชน์ให้องค์กร ที่มี่รับเงินเป็นเงินเดือนอยู่ เอาใจหัวหน้านิ๊ดนึง ดูท่านก็พอใจกับสิ่งที่ MeOmee ทำให้อยู่เหมือนกัน 5555+ ถ้าใครอยากเอาใจเจ้านาย MeOmee ก็แนะนำให้ทำบลอก แบบที่ MeOmee ทำ อย่างที่เคยบอกค่ะ เราสามารถ Present ตัวเราผ่านอินเตอร์เน็ตได้ค่ะ

ยิ่งถ้ามีผู้ไม่ประสงค์ดีมาประจานเราผ่านเน็ต ด้วยความขัดแย้งส่วนตัวหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราก็ทำบล็อกเพื่อต่อสู้ได้ หรือ เอาเนื้อเรื่องที่เราเขียนกลบเรื่องที่มันไม่เป็นความจริง หรือ ข่าวฉาว ๆ อื่นใดได้
ซึ่งการทำเนื้อเรื่องที่เราทำ มันก็น่าจะดีกว่ามีคนอื่นทำให้ จริงหรือป่าวคะ อิอิ ก็เราเป็นต้นฉบับนี่นา

ไม่ว่าจะทำ Profile เพื่อสมัครงาน เพื่อขายสินค้า เพื่อเป็นที่ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มหรือชมรม หรือเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนอื่น

สาระพัดประโยชน์ค่ะ เพราะเท่าที่ทราบตอนนี้ คนหันมาสนใจทำบลอกมากขึ้น เนื่องด้วย ฟรี ไม่ต้องเสียค่าโดเมนเนม ค่าเช่าโฮสติ้งแต่อย่างใด ยอดดีขนาดนี้ หันมาทำบลอกกันตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคะ

ขั้นตอนการแลกลิงก์กับ MeOmee.com
1. นำลิงก์ด้านล่างไปติดไว้ที่เว็ปไซต์ & บลอกของท่าน
2. ทำการแ้จ้งให้ Meomee ทราบด้วยน่ะคะ
3. ส่ง Code HTML ของท่าน มาได้ที่ meomee2005@hotmail.com
<a href="/2008/04/google_google_alert_alert_firefox_blog.html"><img border="0" alt="บทความทั้งหมด" width="160" src="http://3.bp.blogspot.com/_J-CLcXkFwmI/SBGJCNjncdI/AAAAAAAAB0Q/oy5LwB1XHmE/s400/Untitled-2.jpg " height="120"/></a>

ค้นหาบทความทั้งหมดของ Meomee ได้ที่นี่

บทความทั้งหมด